• Informace o produktu
 • Soubory ke stažení

VŠEOBECNÉ INFORMACE

LMT Medical Systems GmbH vyhovuje potřebám MRI vyšetření v neonatologii; MR Systém diagnostického inkubátoru nomag® IC Advanced umožňuje převoz novorozenců a předčasně narozených dětí přímo z oddělení NJIP na oddělení MR na vyšetření optimální neinvazivní zobrazovací metodou magnetickou rezonancí. Dítě je během celé přepravy a vyšetření MR chráněno uvnitř MR inkubátoru, kde jsou kontrolovány jeho životní funkce a je regulována teplota a vlhkost.

Tento inovativní systém od společnosti se sídlem v Luebecku znamenal pokrok v pediatrické radiologii. V minulosti, děti narozené před 37. týdnem těhotenství byly závislé na ochranné atmosféře inkubátoru a  nemohly tak být vyšetřeny pomocí  MR. nomag® IC Advanced zaručuje ochranu dětí a jeho design je kompatibilní s MR.

10 procent všech novorozenců se narodí předčasně

Díky modernímu lékařství mají nyní předčasně narozené děti velmi dobré vyhlídky na jejich další vývoj. Nicméně u předčasně narozených dětí existují zvýšená zdravotní rizika. Aby se tyto děti mohly normálně vyvíjet, je důležité včasně diagnostikovat možné poškození orgánů. Díky přesné diagnostice MR může být okamžitě zahájena vitální léčba. nomag® IC Advanced se již používá v širokém spektru vyšetření u pediatrů a v pediatrické radiologii v mnoha zařízeních na celém světě.

VÝHODY

 • Regulování teploty a vlhkosti podle potřeb dítěte
 • Dítě není vystaveno žádnému radioaktivnímu záření.
 • Snížená potřeba uklidňujících léků a eliminace celkové anestezie
 • Zlepšená ochrana proti hluku pro kojence při vyšetřeních pomocí MR
 • Širší postel pro pacienta
 • Možnosti optimální diagnostiky díky RF cívkám pro hlavu a tělo
 • Optimalizovaný čas vyšetření s maximální bezpečností
 • Minimální manipulace s pacientem

DOBRÁ KONCEPCE, JEDNODUCHÁ MANIPULACE

MR Systém diagnostického inkubátoru nomag ®IC ADVANCED zajišťuje také jednoduchou manipulaci se systémem ze strany zdravotnického personálu:

 • Lepší přístup k pacientovi
 • Lepší manipulace díky snížené hmotnosti
 • Snadnější čištění
 • Optimalizovaný pracovní postup pro vyšetření MRI

nomag IC advanced

JEŠTĚ LEPŠÍ FUNKCE U NOVÉ GENERACE

MR Systém diagnostického inkubátoru nomag ® IC ADVANCED společnosti LMT Medical Systems GmbH posunul funkce u této nové generace o mnoho kroků dopředu. Došlo ke zlepšení v  přístupu k pacientovi a ochraně před hlukem při vyšetření MRI. Pacient má širší postel a snížila se celková hmotnost inkubátoru. Jako u předchozích modelů tento inkubátor poskytuje dítěti požadovanou teplotu a úroveň vlhkosti a dále optimalizuje ochranu během přepravy a vyšetření MRI.

MRI SPLŇUJE POŽADAVKY NEONATOLOGIE

Léčba novorozenců a předčasně narozených dětí klade vysoké požadavky na neonatology i radiology. Pokud nastanou komplexní organické abnormality nebo malformace, požadujeme neinvazivní diagnostiku. Metody vyšetření MR nervového systému novorozenců a předčasně narozených dětí v současné době zahrnují například MR spektroskopii, difuzní zobrazování nebo funkční MRI. Pomocí nového MR Systému diagnostického inkubátoru nomag ®IC ADVANCED mohou být tato vyšetření u dětí provedena rychle a bez komplikací.

RADIOLOGIE VHODNÁ PRO KOJENCE

Vlastnosti MR Systému diagnostického inkubátoru nomag ®IC ADVANCED jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby novorozenců i předčasně narozených dětí.

Díky regulování teploty a vlhkosti, vyloučení celkové anestezie a nevystavování radioaktivnímu záření MR Systém diagnostického inkubátoru nomag ® IC ADVANCED splňuje nejvyšší požadavky v neonatologii a je kompatibilní se systémy MRI hlavních dodavatelů.

Technické specifikace

dotazy k produktu

Kontakty MEMED CZ

MeMed CZ s.r.o.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
Česká republika
+420 777 333 452
office@memed.cz
Google Maps Location

Technická podpora a servis
+420 774 891 207
office@memed.cz

Po - Pá od 7:00 do 15:00