• Informace o produktu
 • Technické specifikace
 • Soubory ke stažení

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VELKÝ ÚSPĚCH – DO NEJMENŠÍHO DETAILU

CT motion představuje další vývoj velmi uznávaných systémů injektorů od společnosti ulrich medical a spojuje v sobě známé výhody s ještě větší účinností, zvýšenou flexibilitou a zlepšenou bezpečností.

VÝHODY

VÝHODY V KOSTCE

 • Rychlé a snadné
  • Nastavení pouze jednou denně
  • Aplikační hadička schválena pro používání po dobu 24 hodin
  • Rychlá výměna pacienta
  • Intuitivní uživatelské rozhraní
  • Provoz bez kabelů

 

 • Cenově výhodné a účinné
  • Cenově výhodné jednorázové produkty
  • Optimalizované řízení kontrastních látek
  • Účinné pracovní postupy

 

 • Hygienické a bezpečné
  • Uzavřený systém
  • Přímá aplikace z původní lahve látky
  • Automatické monitorování vzduchu na straně pacienta

Technologie

Špičková technologie od Ulm

BEZPEČNOST – ÚČINNOST – FLEXIBILITA
S PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ ROLL PUMP

Injektory kontrastní látky ulrich medical se úspěšně používají na radiologických odděleních a v nemocnicích více než 30 let. Poskytují uživatelům jedinečná řešení, která nabízí pouze ulrich medical®. Jejich uživatelsky přívětivé ovládání, prvotřídní kvalita „Vyrobeno v Německu“ a prokázaná hygienická bezpečnost dělají z těchto produktů nepostradatelného pomocníka v každodenní praxi.

Patentovaná technologie Roll Pump umožňuje přímou aplikaci ze všech standardních lahví na KL, snižuje náklady jedorázovými produkty a umožňuje rychlou výměnu pacientů při vysoké průchodnosti pacientů. To vše pomáhá hladkému a časově nenáročnému vyšetření a optimalizovaným pracovním postupům.

+ Patentovaná technologie Roll Pump

+ Přímá aplikace ze všech standardních lahví s KL

+ Variabilní výběr lahví od 50 ml do 1000 ml

+ Automatické monitorování vzduchu na straně pacienta

+ Dvojí funkce pro výběr druhé kontrastní látky v případě dvou různých kontrastních látek

+ Bezproblémová funkce pro střídající se přepínání na plné lahve s kontrastními látkami, když se používají dvě identické kontrastní látky

CT motion™

Injektor kontrastních látek CT motion v sobě slučuje stávající prokázané funkce a bezpečnostní prvky s několika inovacemi.

 

 

BEZPEČNÝ A SNADNÝ – MIMOŘÁDNÝ SYSTÉM HADIČEK

Příprava injektoru nebyla nikdy jednodušší. CT motion je třeba připravit pouze jednou za den. Potom se může používat až 24 hodin a je povolen jakýkoli počet aplikací. K tomu je navíc aplikační hadička sešroubována automaticky k technologii Roller Pump a také je opatřena ventilem kvůli automatickému monitorování vzduchu na straně pacienta. Inovace navržená pro maximální pohodlí a bezpečnost.

NAVÁDĚNÍ OTOČNÝM KONTEJNEREM

Výkyvné vedení nádobky zajišťuje horizontální a tím čistou výměnu kontrastní látky bez úniku.

INTEGROVANÉ VYTÁPĚNÍ

Integrované zařízení pro udržení tepla optimalizuje pohodlí pacienta a snižuje viskozitu kontrastní látky (volitelné).

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní včetně jednotky displeje na injektoru umožňuje snadné, bezpečné a rychlé používání.

MODERNÍ OBRAZOVKA

Moderní obrazovka se zobrazením v reálném čase umožňuje rychlou a intuitivní aplikaci společně s důkladným monitorováním.

7 SENZORŮ PRO VAŠE BEZPEČÍ

Tři detektory látek představují další záruku pro rychlou a bezpečnou aplikaci. Sledují podávání látky a potvrzují ji barevnými LED kontrolkami.

Ultrazvukový detektor vzduchu, který se nachází hned za injektorem, detekuje jemné vzduchové bubliny v aplikační hadičce. Chytrá technologie, díky které je bezpečná aplikace kontrastní látky ještě spolehlivější.

Dva tlakové senzory jsou instalovány po proudu od injektoru a detektor monitoruje tlakové podmínky v systému hadiček. Umožňují automatické řízení tlaku injektoru a tudíž pokračování aplikace.

Další ultrazvukový detektor vzduchu nad pohárkem na kapky detekuje jemné vzduchové bubliny ve spojovacích hadičkách, zobrazuje stav rozsvícením LED a tím zjednodušuje pracovní postup.

DVOUDÍLNÝ SYSTÉM SPOJOVACÍCH HADIČEK

Systém spojovacích hadiček se skládá z hadičky injektoru a spojovací hadičky pacienta. Hadička injektoru je součástí systému Roller Pump a maximální čas používání je 24 hodin. Spojovací hadička pacienta má na straně pacienta zámek Luer lock a musí se měnit u každého pacienta.

Symbol 24 h na hadičce injektoru

RIS/PACS

Rozhraní RIS/PACS ulrich medical

VÍCE NEŽ APLIKACE

Rozhraní RIS/PACS ulrich medical® umožňuje snadné a komplexní integrování injektoru kontrastních látek CT motion do systémů RIS a PACS pomocí standardu DICOM.

Vlastnosti

Přenos jmenného seznamu DICOM z RISu pomocí DICOM Modality Worklist Management SOP-Class.

Kombinuje v sobě informace z RISu a parametry aplikace kontrastu.

Intuitivní pracovní postup na uživatelském rozhraní CT motion pro snadné a rychlé pořízení všech dat o aplikaci KL, např. objem, typ kontrastní látky, koncentrace, datum trvanlivosti, číslo šarže, hodnota/datum eGFR, váha a výška pacienta, velikost kanyly, ID obsluhy a dále grafické zobrazení průtokového množství/tlaku během aplikace.

Automatické odeslání protokolu o množství KL „CM DOSE REPORT“ ve formátu DICOM-SC do PACSu a / nebo systému Dose Management
DICOMSC

Výhody pro zákazníka

Komplexní dokumentace o aplikaci kontrastních látek

Jednoduchá a standardizovaná dokumentace o aplikaci kontrastních látek pomocí DICOM standard

Snížení chybných zdrojů během pořizování dat pomocí standardizovaného přenosu dat

Automatická dokumentace o aplikaci kontrastních látek v PACSu a / nebo v systému Dose Management System ve spojení s daty pacienta v RISu

Rychlá dostupnost dokumentace o kontrastních látkách

Historie je k dispozici pro 500 aplikací(na dotykovém terminálu).

Příklad protokolu o množství KL ve formátu DICOM SC

SYNCopen

SYNCopen™

ROZHRANÍ INJEKTORU KONTRASTNÍ LÁTKY S CT PŘÍSTROJEM

Rozhraní ulrich medical® SYNCopen je rozhraní mezi injektorem kontrastních látek a CT. Je založeno na mezinárodním standardu CANopen. Pomocí tohoto rozhraní lze přenášet data mezi injektorem a CT. Siemens používá pro rozhraní CT termín „Care Contrast”. Spolu se synchronním spuštěním/zastavením zařízení mohou být parametry o aplikaci přeneseny z injektoru do CT a potom do RISu/PACSu nebo do softwaru protokolů monožství KL. Pomocí CARE Contrast III je možné tvořit a spravovat protokoly injektoru na konzoli CT. Naše zkušenosti ukázaly, že pomocí SYNCopen lze dosáhnout úspory času až o 30 %.

Přesné a rychlé snímání jedním kliknutím

Založeno na mezinárodním standardu CANopen
Synchronní spuštění/zastavení injektoru a CT
Generování a zobrazení protokolů injektoru na CT
Přenos parametrů o aplikaci do systému RIS/PACS
Výměna dat mezi injektorem a CT

Výhody pro zákazníka
 • Úspora času až o 30 %
 • Zjednodušený pracovní postup pomocí jednoho tlačítka
 • Zajištění kvality pomocí automatického přenosu parametrů o aplikaci do sytému RIS/PACS nebo do softwaru protokolů monožství KL
 • Vyšší kvalita snímku při synchroním spouštění
 • Jednorázové zadání protokolů o aplikaci šetří čas a administrativní práci.

SOFTWAROVÉ MOŽNOSTI

SOFTWAROVÉ MOŽNOSTI

Softwarové možnosti lze individuálně vytvořit pro vaše zařízení a tím získáte více pohodlí během provozu.

Tandem: Injektor lze připojit ke dvěma různým typům KL.
→ Přístup k jedné ze dvou kontrastních látek je možný bez přerušení denního pracovního provozu a proto je možné se zaměřit na pacienta a hopodárnost používání.

Změna KL: Manuální přepnutí z kontrastní látky na NaCl během aplikace
→ Hospodárné používání kontrastních látek a šetrná léčba pacienta

Stejný pacient: Možnost více vyšetření u jednoho pacienta bez nutnosti vyměnit spojovací hadičku → Šetření času

Uplynulý čas: Časové zobrazení, které ukazuje uplynulý čas po konci aplikace
→ Podporuje specifická vyšetření se snímáním s časovou prodlevou.

Stopky: Zvukový signál po uplynutí nastaveného času
→ Zlepšené načasování mezi aplikací kontrastní látky a vyšetřením

Odložení startu: Aplikace se spustí až po předem definovaném času.
→ Snadné spuštění aplikace v daný čas

Ohřívač kontrastní látky: konstantní teplota kontrastní látky (28 °C – 37 °C)
→ Optimální viskozita kontrastní látky pro aplikaci

INSTALACE

INSTALACE

Verze se stropním závěsem a nástěnná verze

CT motion je k dispozici jako mobilní verze s montážní konzolí, jako verze se stropním závěsem nebo jako nástěnná verze.

Výhody:
 • Úspora prostoru
 • Bezdrátová instalace
 • Jednoduché čištění podlahy
 • Nástěnná verze nabízí možnost instalovat CT motion, když je místnost příliš nízká pro verzi se stropním závěsem a nabízí úspornou alternativu.

Nástěnná verze CT motion

Verze se stropním závěsem CT motion

Jednorázové produkty

Dvoudílný systém hadiček se skládá z:

HADIČKA INJEKTORU:
Používání po dobu 24 hodin a je povolen jakýkoli počet aplikací.

SPOJOVACÍ HADIČKA:
Používejte libovolný počet aplikací pro jednoho pacienta, vyměňte a zlikvidujte po každém pacientovi

Výhody
 • Prokázaná hygienická bezpečnost
 • Cenově výhodná spotřeba jednorázových produktů
 • Snadná manipulace
 • Rychlá výměna pacientů
 • Snížení skladových zásob jednorázových produktů

 

 

Příslušenství

 1. Ohřívač kontrastní látky (pro oba připojovací body)
 • Konstantní teplota kontrastní látky (28 °C – 37 °C)
 • Optimální viskozita kontrastní látky pro aplikaci
 • Větší pohodlí pacienta
 1. Tác
 • Důležité nástroje jsou vždy po ruce.
 • Prostor pro lahve na kontrastní látky a další příslušenství pro aplikace KL (až do 2 kg)
 • Praktické uspořádání šetří místo.
 1. Odpadkový koš
 • Pro likvidaci použitých hadiček a dalšího odpadu po vyšetření
 • Praktické uspořádání šetří místo.

 

Technické specifikace

Technická data

dotazy k produktu

Kontakty MEMED CZ

MeMed CZ s.r.o.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
Česká republika
+420 777 333 452
office@memed.cz
Google Maps Location

Technická podpora a servis
+420 774 891 207
office@memed.cz

Po - Pá od 7:00 do 15:00